Grudniowe „Starachowickie Dni Prawnicze” z profesorskimi wykładami.

W Urzędzie Miejskim 21 grudnia odbyło się spotkanie „Starachowickich Dni Prawniczych”. Uczestniczyli w nim uczniowie naszego liceum, na czele z dyrektorem szkoły. Tematyka spotkania dotyczyła przede wszystkim aspektów prawnych i organizacyjnych funkcjonowania samorządu terytorialnego, szczególnie gminy.

Część wykładową spotkania rozpoczął doktor Paweł Śwital, prodziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Technologiczno- Humanistycznego imienia Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, realizując temat „Włączenie obywateli w procesy decyzyjne”. Po nim wykład prowadziła magister Sylwia Dąbrowska – „Reprezentacja gminy w postępowaniu cywilnym i sądowo-administracyjnym”. Doktor Angelika Kurzawa, z Uczelni Łazarskiego w Warszawie, pracownica Urząd Regulacji Energetyki mówiła o bardzo aktualnych teraz, prawnych aspektach zwalczania ubóstwa energetycznego, w świetle zadań własnych i zleconych gminie, Doktor Dominik Borek, reprezentujący Ministerstwo Sportu i Turystyki – „Lokalna Organizacja Turystyczna, jako forma współpracy samorządu terytorialnego z branżą turystyczną – aspekty organizacyjno-prawne”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *