Klasa 3a1 – wyjście do kina

Plakat filmowy

27 stycznia 2023 roku klasa 3a1 poszła do kina Helios, aby obejrzeć film pt. „Niebezpieczni dżentelmeni

Seans rozpoczął się o godzinie 9.00 w sali nr. 3 i zakończył się o 10.50.

Najważniejsze informacje dotyczące filmu:

Premiera kinowa – 20 stycznia 2023 r.

Gatunek – Komedia kryminalna

Kraj produkcji – Polska

Czas trwania – 110 minut ( 1 godzina i 50 minut)

Reżyseria – Maciej Kawalski

Opis filmuTadeusz Boy-Żeleński (T. Kot), Witkacy (M. Dorociński), Joseph Conrad (A. Seweryn) i Bronisław Malinowski (W. Mecwaldowski), cztery znakomitości zakopiańskiej bohemy budzą się po mocno zakrapianej, całonocnej imprezie. Głowy pękają im od kaca, nikt nic nie pamięta, a sytuacji nie poprawiają znalezione na podłodze zwłoki nieznanego mężczyzny. Dodatkowo do drzwi domu dobijają się właśnie stróże prawa, a to dopiero początek kłopotów. Rozpoczyna się wyścig z czasem, w którym bohaterowie muszą uwolnić się nie tylko od podejrzeń, ale także od równie niebezpiecznych środowiskowych plotek i jak najszybciej wyjaśnić zagadkę tajemniczej śmierci. Wkrótce za sprawą tych błyskotliwych i uwielbiających ryzyko dżentelmenów tętniące kulturalnym życiem Zakopane stanie się tłem wielkiej intrygi, w którą zamieszani będą gangsterzy, artyści i politycy, w tym Zofia Nałkowska czy Józef Piłsudski. Na drodze bohaterów stanie również Lenin we własnej osobie, który akurat zawitał do Poronina…

Oficjalny zwiastun filmu:

https://youtu.be/2z1tLLtp7-w\

Grudzień 2022 — Szlachetna Paczka

Człowiek jest szczęśliwy proporcjonalnie do tego, co daje. Czasami myślę, że nie ma znaczenia, co się daje: wystarczy dawać. Liczy się to, co dajemy z nas samych.

— L. Bromfield

Uczniowie Klasy 3A1 — Szlachetna Paczka

W tym roku nasza szkoła, podobnie jak w roku ubiegłym, postanowiła zaangażować się w akcję Szlachetnej Paczki.

Zarówno uczniowie, jak i nauczyciele wyciągnęli pomocną dłoń do Pana Adama, który pomimo amputacji nóg, nie poddaje się i każdego dnia walczy o lepsze jutro.

Pomoc drugiemu człowiekowi jest niezwykle ważna — zwłaszcza w obliczu świąt. Całą akcję koordynowała Pani Agnieszka Sołtykiewicz. Oprócz materialnych rzeczy zdecydowaliśmy się na napisanie odręcznego listu do obdarowanego Pana.

Wszyscy trzymamy kciuki za Pana Adama oraz mamy nadzieję, że uda mu się powrócić do sprawności za pomocą protez.

Dziękujemy całej społeczności „Jedynki” za zaangażowanie w akcję!

Szlachetna Paczka to ogólnopolski projekt społeczny organizowany przez Stowarzyszenie Wiosna, którego głównym celem jest materialna i mentalna pomoc rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Organizacyjnie opiera się na pracy kilkunastu tysięcy wolontariuszy w całej Polsce koordynowanej z centrali w Krakowie. Zasadą działania projektu jest tzw. mądra pomoc, czyli taki rodzaj bezpośredniego wsparcia, który ma dać wybranym rodzinom narzędzia do tego, by były w stanie zacząć samodzielnie rozwiązywać swoje problemy. Organizatorzy projektu deklarują, że „nie pomagają biedzie roszczeniowej” i chcą, aby „ludzie sami radzili sobie w życiu”.

Pomoc rodzinom przekazywana jest podczas Finału Szlachetnej Paczki, nazywanego „weekendem cudów”, który odbywa się co roku na dwa tygodnie przed świętami Bożego Narodzenia.

Finał Szlachetnej Paczki

— Dominika Z.

wpis czwarty

Listopad 2022 — Warsztaty Europejskie

Projekt „Rewizja — Pamiętając o przeszłości, przewidując przyszłość”

Warsztaty w ILO w Starachowicach

Dnia 29 listopada 2022 roku w naszej szkole odbyły się warsztaty zorganizowane w ramach projektu „Rewizja — Pamiętając o przeszłości, przewidując przyszłość”, realizowanego przez Młodzieżową Radę Miasta Starachowic, w której aktywnie działają uczniowie „Jedynki”.

Do I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Starachowicach przyjechali goście z Włoch, Francji oraz Rumunii. Niestety gościom z Albanii nie udało się dotrzeć na miejsce.

Klasa 3A1 miała przyjemność uczestnictwa w spotkaniu, na którym zaprezentowane zostały prezentacje multimedialne. Prezentacja przygotowana przez samorząd uczniowski dotyczyła obalenia komunizmu w Polsce.

Warsztaty w ILO w Starachowicach

Fala strajków latem 1980 r., a następnie będące jej konsekwencją narodziny NSZZ „Solidarność” zapoczątkowały nową, najgłębszą fazę kryzysu państwa komunistycznego w Polsce. Narastający od 1976 r. kryzys ekonomiczny doprowadził w 1980 r. do destabilizacji systemu politycznego opartego na hegemonicznej pozycji PZPR. Powstanie i trwający ponad rok okres legalnej działalności NSZZ „Solidarność” wprowadziły zasadnicze zmiany w świadomości społecznej, których nie była już w stanie zmienić polityka tzw. normalizacji zainicjowana po wprowadzeniu stanu wojennego w grudniu 1981 r. Rozbicie „Solidarności”, a następnie spacyfikowanie protestów społecznych, których apogeum miało miejsce 31 sierpnia 1982 r., gdy do demonstracji zwolenników związku doszło w 66 miastach, nie zatrzymało procesów gospodarczych, społecznych i politycznych, które przesądziły o wejściu ustroju PRL w stan chronicznego kryzysu, a następnie – po zmianie w sytuacji międzynarodowej – do jego upadku. Poniżej spróbuję wymienić najważniejsze czynniki, które w moim przekonaniu powodowały narastanie kryzysu, a konsekwencji załamanie systemu w 1989 r.

Nasi goście po prezentacji na temat polskiej historii mogli wziąć udział w przygotowanym przez samorząd quizie.

Po zakończeniu oficjalnej części spotkania mieliśmy możliwość porozmawiania z naszymi gośćmi. Sama odbyłam krótką rozmowę z przedstawicielami Węgier, dowiadując się, że byli już w Polsce wcześniej, a ich ulubionym miastem jest Kraków.

— Dominika Z.

wpis trzeci

Listopad 2022 — Konkurs Piosenki Patriotycznej

Naród, który nie szanuje swej przeszłości nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości.

— Józef Piłsudski

Konkurs Piosenki Patriotycznej w ILO w Starachowicach

Dnia 10 listopada 2022 roku w naszej szkole odbył się Konkurs Piosenki Patriotycznej, którym uczniowie uczcili 104 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Odbył się on w dwóch turach — pierwszej dla klas pierwszych oraz drugich; drugiej dla klas trzecich oraz czwartych.

Konkurs Piosenki Patriotycznej w ILO w Starachowicach

Uczniowie klasy 3A1 drogą losowania przygotowali pieśń patriotyczną pod tytułem Marsz, marsz Polonia. Samo wykonanie poprzedzone zostało krótką wypowiedzią na temat okoliczności powstania utworu, nazywanego również Marszem Czachowskiego, ponieważ powstał on w 1863 podczas powstania styczniowego wśród oddziałów, którymi dowodził Dionizy Czachowski.

Powstanie styczniowe było powstaniem przeciwko Imperium Rosyjskiemu, ogłoszone Manifestem 22 stycznia wydanym w Warszawie przez Tymczasowy Rząd Narodowy. Wybuchło 22 stycznia 1863 w Królestwie Polskim i 1 lutego 1863 na Litwie, trwało do jesieni 1864, zasięgiem objęło ziemie zaboru rosyjskiego, tj. Królestwo Polskie i ziemie zabrane. Było największym i najdłużej trwającym polskim powstaniem narodowym, spotkało się z poparciem międzynarodowej opinii publicznej. Miało charakter wojny partyzanckiej, w której stoczono ok. 1200 bitew i potyczek. Przez oddziały powstania styczniowego przewinęło się około 200 tys. osób, zarówno z rodzin szlacheckich, jak też w mniejszym stopniu z chłopstwa i mieszczaństwa. Mimo początkowych sukcesów zakończyło się przegraną powstańców, z których ok. 10-20 tysięcy poległo w walkach, blisko 1 tys. stracono, ok. 38 tys. skazano na katorgę lub zesłanie na Syberię, a ok. 10 tys. wyemigrowało. Wojska rosyjskie pacyfikowały powstanie z dużą determinacją i okrucieństwem. Po upadku powstania Kraj i Litwa pogrążyły się w żałobie narodowej.

Pierwszym namiestnikiem powstania Ludwik Mierosławski (od 17 lutego do 11 marca 1863), drugim – Marian Langiewicz (od 11 marca do 18 marca 1863). Nieformalnym, ostatnim dyktatorem był Romuald Traugutt (od 17 października 1863 do 10 kwietnia 1864).

Powstanie trwało ponad rok. 21 lutego 1864 r. udało się Rosjanom rozbić w bitwie pod Opatowem polskie oddziały z Gór Świętokrzyskich, dowodzone przez Ludwika Topora-Zwierzdowskiego, a także partie operujące na Podlasiu. Do kwietnia walczyło zgrupowanie Józefa Hauke-Bosaka, a w Lubelskiem działał jeszcze, wycofawszy się z Grodzieńszczyzny oddział dzielny, którym dowodził Walery Wróblewski. W Poznańskiem i w Galicji sformowały się nowe siły, lecz nie były one w stanie wejść do walki ze względu na ścisłe obstawienie granic przez wojska pruskie i austriackie. Najdłużej, bo do grudnia 1864 r, walczył oddział powstańczy księdza generała Stanisława Brzóski na Podlasiu, który podczas powstania brał udział w bitwach pod Siemiatyczami, Woskrzenicami, Gręzówką, Włodawą, Sławatyczami i Fajsławicami. Był to również ostatni oddział Powstania Styczniowego. Ksiądz Brzóska po ujęciu został powieszony w Sokołowie Podlaskim.

Klasa 3A1 na Konkursie Piosenki Patriotycznej

Na szczególne podkreślenie zasługuje również fakt, iż trójka uczniów naszej klasy przebrała się za przywódców powstania (w kolejności od lewej do prawej: Romuald Traugutt, Marian Langiewicz, Ludwik Mierosławski).

Dziękujemy całej klasie za zaangażowanie!

Klasa 3A1 na Konkursie Piosenki Patriotycznej

Konkurs finalnie wygrała klasa 4B1, która wykonała piosenkę Rozkwitały pąki białych róż, wygrywając tym samym niepytajkę z historii.

— Dominika Z.

wpis drugi

Wrzesień 2022 — Klasa 3A1 na wycieczce w kinie

Klasa 3A1 w kinie

Wycieczka klasy 3A1 do kina na seans pod tytułem “Orlęta. Grodno ‘39” 

Dnia 27 września 2022 roku klasa 3A1 pod opieką wychowawczyni, pani Beaty Berlewicz, udała się do kina Helios, aby obejrzeć film wojenny pod tytułem “Orlęta. Grodno ‘39” w reżyserii Krzysztofa Łukasiewicza. Seans był dla nas szansą na poszerzenie wiedzy historycznej, pomimo iż nieszczególnie przypadła nam wyżej wymieniona pozycja do gustu. 

„Orlęta. Grodno ‘39” to dramatyczny obraz wojny z sowietami widziany oczami dwunastoletniego chłopca, Leona. W dniu rozpoczęcia roku szkolnego, 1 września 1939 r. budynek jego szkoły zostaje zbombardowany przez niemieckie samoloty. Dla Leosia, Tadka, Eweliny oraz tysięcy polskich dzieci, rozpoczynająca się wojna stanie się szkołą przyspieszonego dojrzewania, konfrontacją z dramatyczną historią pisaną przez dorosłych. 

17 września 1939 roku, na mocy porozumień sowiecko-niemieckich, Armia Czerwona wkracza do Polski. 20 września planuje zająć Grodno. Obrońcy miasta rozpoczynają beznadziejną, heroiczną walkę. Nieliczne oddziały wojskowe są wspomagane przez ludność cywilną, przede wszystkim młodzież szkolną. To właśnie dzieci i młodzież bohatersko bronią miasta, stając się ofiarami niezwykłego okrucieństwa okupantów. 

Kadr z filmu „Orlęta. Grodno ’39”

W rolach głównych wystąpili: 

Jowita Budnik jako Rotmanowa 

Feliks Matecki jako Leoś Rotman 

Filip Gurłacz jako Jakub Rotman 

Bartłomiej Topa jako Plutonowy Greń 

Wit Czarnecki jako Tadek Jusiukiewicz 

Almira Nawrot jako Ewelina Stolińska 

Film nakręcono w Poznaniu, Radomiu, Warszawie, Konstancinie-Jeziornej, Skierniewicach i Nowym Dworze Mazowieckim.

Zwiastun filmu:

— Dominika Z.

wpis pierwszy

Kolędowanie

W czwartek 22.12.2022r. w kościele Wszystkich Świętych na ulicy Radomskiej społeczność „Jedynki” wspólnie kolędowała. Koncert był bardzo zróżnicowany: wystąpili soliści jak i całe klasy. Można było usłyszeć kolędy, pastorałki oraz piosenki świąteczne w różnych językach.
Nasza klasa zaprezentowała jedną z najbardziej popularnych piosenek świątecznych, która co roku zajmuje wysokie miejsca w świątecznych notowaniach list przebojów.
Piosenka „Last christmas” zespołu Wham! porwała publiczność.
Julia i Karolina pięknie zaprezentowały się jako solistki na zwrotkach, a refren znakomicie wzmocniła reszta klasy.
Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie i wkład, bo naprawdę wyszło magicznie.

Wycieczka do Krakowa klasy 3A1

20.12.2022 r. klasa 3A1 odwiedziła przedświąteczny Kraków. W programie wycieczki znalazły się wystawa dzieł Tamary Łempickiej, jednej z najbardziej znanych polskich artystek XX wieku, wizyta w Muzeum Stanisława Wyspiańskiego oraz spacer szlakiem zabytków architektury królewskiego miasta. W świąteczny nastrój wprowadził nas bożonarodzeniowy kiermasz pod krakowskimi Sukiennicami, za to zwieńczeniem całego wyjazdu był spektakl „Chory z urojenia” Moliera, wystawiony w Teatrze im. Juliusza Słowackiego. To był naprawdę udany dzień!

Wystawa „Łempicka” w krakowskim Muzeum Narodowym
Muzeum Stanisława Wyspiańskiego
Świąteczny wystrój krakowskiego rynku
Teatr im. Juliusza Słowackiego

Odliczamy, bo święta tuż tuż…

Wraz ze zbliżającym się grudniem klasa 3A1 w na języku niemieckim wykonała różnorodne kalendarze adwentowe zawierające ciekawostki, słownictwo oraz przysłowia dotyczące obchodów świąt Bożego Narodzenia w Niemczech.
Co ciekawe pomysł kalendarza adwentowego pochodzi z Niemiec, a za pierwsze drukowane kalendarze adwentowe uznaje się te pochodzące z 1902 roku z Hamburga albo te wydrukowane dopiero w 1908 roku w Monachium.
Kalendarze są wyeksponowane w sali nr 13 wraz z pracami innych uczniów naszej szkoły.

Konkurs Piosenki Patriotycznej

10.11.2022 r. z okazji obchodów Narodowego Święta Niepodległości w naszej szkole odbył się Konkurs Piosenki Patriotycznej, przygotowany przez Samorząd Uczniowski. Klasa 3A1 wykonała podczas jego drugiej tury pieśń „Marsz, marsz Polonia”, przedstawiając wcześniej okoliczności powstania utworu związanego z powstaniem styczniowym. Konkurs wygrała klasa 4B1 z piosenką „Rozkwitały pąki białych róż”.

Konkurs na najładniejszą dynię

28. 10. 2022 r. rozstrzygnięty został konkurs na najładniejszą dynię organizowany przez Samorząd Uczniowski. II miejsce zajęli Aleksandra Kosmala, Julia Bzymek i Dominik Bilski z klasy 3A1. Jako nagrodę otrzymali niepytajkę z języka angielskiego. Gratulujemy laureatom!

Wizyta w kinie klasy 3a1

27 września 2022 roku nasza klasa wybrała się do kina Helios w Starachowicach, aby obejrzeć film wojenny pt. „Orlęta. Grodno ‘39” w reżyserii Krzysztofa Łukasiewicza. Film opowiada o agresji wojsk sowieckich na Polskę we wrześniu 1939 roku. Akcja odgrywa się w Grodnie – mieście należącym wówczas do II Rzeczpospolitej. Film skupia się przede wszystkim na postaci dwunastoletniego Leona, pochodzącego z żydowskiej rodziny. Zmaga się on z mniejszymi oraz większymi problemami, wiążącymi się z antysemickimi nastrojami panującymi wśród części społeczeństwa, a także wynikającymi z życia codziennego. Punktem zwrotnym w życiu bohaterów staje się II wojna światowa, wiążąca się z walką przeciwko okupantom, wieloma stratami i poświęceniami.

Zwiastun filmu:

Zakończenie roku szkolnego 2021/2022

Zakończyliśmy pełen pracy rok szkolny 2021/2022. Serdeczne gratulacje dla osób wyróżnionych za wysokie wyniki w nauce oraz za sportowe osiągnięcia. Miłych wakacji i do zobaczenia na rozpoczęciu nowego miejmy nadzieję, że tak samo owocnego roku szkolnego jak ten!

Wyróżnieni uczniowie za bardzo dobre wyniki w nauce

Wyjście do kina klasy 2A1

20. 06. 2022 r. uczniowie klasy 2A1 wybrali się do kina Helios, gdzie w ramach projektu Kino na Temat obejrzeli oparty na motywach bestsellerowej powieści Dietricha Garstki film „Milcząca rewolucja”, w reżyserii Larsa Kraumego. Opowiada on o grupie maturzystów z NRD, którzy podczas węgierskiego powstania z 1956 r. zdecydowali się na minutę ciszy w trakcie jednej z lekcji. Poruszająca historia jest nie tylko świadectwem tamtych czasów, ale też uniwersalną opowieścią o dojrzewaniu, dylematach moralnych i potrzebie niezależności, a sam film zdobył wiele nagród, w tym Złotego Niedźwiedzia na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Berlinie.

Plakat filmu

Zwiastun filmu

WOŚP 2022 r.

Oficjalna muzyka WOŚP-u

W piątek 14 stycznia 2022 roku o godzinie 11:20 w naszym liceum odbyła się inauguracja 30 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Ze względu na restrykcje pandemiczne wydarzenie odbyło się hybrydowo – uczniowie siedzieli w klasach, a uczestnictwo było możliwe dzięki relacji prowadzonej na żywo w studio znajdującym się na świetlicy. Finał WOŚP w 1 LO był podzielony na dwa główne etapy:

  1. Występy artystyczne wykonane między innymi przez 111 ADH (która bierze udział w WOŚP-ie już od pierwszego finału!) oraz innych uczniów naszej szkoły.
  2. Licytacje „Niepytajek” oraz innych przedmiotów.

Najwyższe ceny uzyskały:

  1. Niepytajka z biologii wylicytowana przez klasę 3b za kwotę 900 zł
  2. Niepytajka na wybrany dzień wylicytowana przez klasę 1e1 za 765 zł
  3. Piłka do gry w kosza od fundacji Marcina Gortata z jego autografem zakupiona przez Szkolny Klub Sportowy za 430 zł
  4. Niepytajka z fizyki wylicytowana przez klasę 3e i Koszulka Marcina Gortata z autografem wylicytowana przez klasę 3b osiągnęły kwoty 400 zł
  5. Kalendarz ścienny Fundacji WOŚP zakupiony przez klasę 3e1 za kwotę 345 zł

Klasa 2a1 również zaangażowała się w akcję, licytując niepytajki z WOS-u, matematyki oraz informatyki.

Ostatecznie zebrano 7679,15 zł (z koncertu i licytacji).

Szlachetna Paczka – finał 2021

W 2021 roku, pomimo obostrzeń pandemicznych, odbył się jubileuszowy (bo już dwudziesty) finał Szlachetnej Paczki. Jest to program społeczny, którego głównym celem jest pomoc osobom z niewystarczającymi środkami do życia oparta na pracy darczyńców z wolontariuszami. Ci pierwsi zajmują się przygotowaniem paczki dla potrzebujących, a ludzie zaangażowani w wolontariat – współpracują z obdarowanymi osobami, dając jednocześnie nadzieję na zmianę osób żyjących w niedostatku.

W pomaganie innym zaangażowała się również nasza szkoła. Wraz z listopadowym otwarciem listy potrzebujących zachęcano uczniów do zgłaszania się w celu pomocy w przygotowaniu Szlachetnej Paczki. W rezultacie większość klas wzięło udział w tej inicjatywie. Klasa 2A1 również zaangażowała się w kupno niezbędnych produktów wskazanych przez panią Krystynę – niepełnosprawną panią, wybraną przez 1 LO w Starachowicach spośród osób z listy przygotowanej przez wolontariuszy Szlachetnej Paczki. Większość klasy złożyła się na potrzebne rzeczy, a cztery osoby wybrały się do pobliskich sklepów, aby je zakupić. Następnie artykuły zostały zaniesione na szkolną świetlicę.

W następnych dniach paczki zostały zapakowane oraz zawiezione do pani Krystyny przez uczniów 1 LO. Niestety, nie wszyscy mogli się wówczas zaangażować w pakowanie – gdyż kilka klas, w tym 2A1, przybywało na kwarantannie. Jednakże mamy nadzieję, że podczas przyszłej edycji Szlachetnej Paczki sytuacja ta się zmieni – i że znów weźmiemy udział w tej akcji.

Głównym koordynatorem oraz szkolnym wolontariuszem Szlachetnej Paczki była pani Agnieszka Sołtykiewicz.

Artykuły zakupione przez uczniów na Szlachetną Paczkę
Pakowanie paczek
Spakowane paczki

Link do oficjalnej strony Szlachetnej Paczki: https://www.szlachetnapaczka.pl