Frankofonia w LOI

Dzień Frankofonii, obchodzony corocznie 20 marca, jest świętem języka francuskiego na całym świecie. Jest to okazja do uczczenia wielu krajów, w których francuski jest językiem urzędowym lub jednym z języków urzędowych oraz do promowania różnorodności kulturowej i językowej. W tym dniu organizowane są różne wydarzenia kulturalne, takie jak koncerty, wystawy, spotkania autorskie i inne.

Celem festiwalu jest promowanie dialogu międzykulturowego oraz wspieranie wzajemnego szacunku i zrozumienia pomiędzy różnymi krajami i kulturami.

Szkołapromujenaukę języka francuskiego przez cały rok,alew marcucelemjestzwiększeniezainteresowaniaiświadomościnie tylkojęzyka,aletakżekulturyfrancuskiej.Organizowanesąkonkursy, prezentacje, wystawy i pokazyfilmów,auczniowiepoznająróżnekrajefrancuskojęzyczne, ichkulturę,historięigeografię.

Ponad to w „dni frankofońskie” uczniowie próbują francuskich potraw i biorą udział w różnych grach i zabawach związanych z kulturą francuską.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *