Warsztaty geograficzne

Klasa 2D1 wybrała się 24 maja na terenowe warsztaty geograficzne do Arboretum w Nadleśnictwie Marcule.

Tematyka zajęć:

– gospodarowanie zasobami leśnymi

– funkcje lasów

– ochrona różnorodności biologicznej i sposoby jej zachowania

-wpływ działalności człowieka na środowisko przyrodnicze

– cele zrównoważonego rozwoju

– proekologiczne działania w działalności gospodarczej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *