Samorząd Uczniowski zorganizował Konferencję dla szkół podstawowych

28.05.2024r. SU zorganizowało I Powiatową Konferencję Samorządów Uczniowskich. Uczestniczyło w niej ponad 70 osób. Odwiedziło nas sześć szkół podstawowych z terenu Starachowic oraz 4 z okolicznych gmin. Na początek, swój panel na temat komunikacji przeprowadziła p. Monika Kowalczyk-Kogut, potem radni Młodzieżowej Rady Miasta Starachowice, Gminy Mirzec i Powiatu Starachowickiego starali przybliżyć uczestnikom działalność swoich młodzieżowych rad. Na koniec uczestnicy wzięli udział w warsztatach o tematyce samorządności uczniowskiej.