Listopad 2022 — Warsztaty Europejskie

Projekt „Rewizja — Pamiętając o przeszłości, przewidując przyszłość”

Warsztaty w ILO w Starachowicach

Dnia 29 listopada 2022 roku w naszej szkole odbyły się warsztaty zorganizowane w ramach projektu „Rewizja — Pamiętając o przeszłości, przewidując przyszłość”, realizowanego przez Młodzieżową Radę Miasta Starachowic, w której aktywnie działają uczniowie „Jedynki”.

Do I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Starachowicach przyjechali goście z Włoch, Francji oraz Rumunii. Niestety gościom z Albanii nie udało się dotrzeć na miejsce.

Klasa 3A1 miała przyjemność uczestnictwa w spotkaniu, na którym zaprezentowane zostały prezentacje multimedialne. Prezentacja przygotowana przez samorząd uczniowski dotyczyła obalenia komunizmu w Polsce.

Warsztaty w ILO w Starachowicach

Fala strajków latem 1980 r., a następnie będące jej konsekwencją narodziny NSZZ „Solidarność” zapoczątkowały nową, najgłębszą fazę kryzysu państwa komunistycznego w Polsce. Narastający od 1976 r. kryzys ekonomiczny doprowadził w 1980 r. do destabilizacji systemu politycznego opartego na hegemonicznej pozycji PZPR. Powstanie i trwający ponad rok okres legalnej działalności NSZZ „Solidarność” wprowadziły zasadnicze zmiany w świadomości społecznej, których nie była już w stanie zmienić polityka tzw. normalizacji zainicjowana po wprowadzeniu stanu wojennego w grudniu 1981 r. Rozbicie „Solidarności”, a następnie spacyfikowanie protestów społecznych, których apogeum miało miejsce 31 sierpnia 1982 r., gdy do demonstracji zwolenników związku doszło w 66 miastach, nie zatrzymało procesów gospodarczych, społecznych i politycznych, które przesądziły o wejściu ustroju PRL w stan chronicznego kryzysu, a następnie – po zmianie w sytuacji międzynarodowej – do jego upadku. Poniżej spróbuję wymienić najważniejsze czynniki, które w moim przekonaniu powodowały narastanie kryzysu, a konsekwencji załamanie systemu w 1989 r.

Nasi goście po prezentacji na temat polskiej historii mogli wziąć udział w przygotowanym przez samorząd quizie.

Po zakończeniu oficjalnej części spotkania mieliśmy możliwość porozmawiania z naszymi gośćmi. Sama odbyłam krótką rozmowę z przedstawicielami Węgier, dowiadując się, że byli już w Polsce wcześniej, a ich ulubionym miastem jest Kraków.

— Dominika Z.

wpis trzeci